Aktualne informacje:

Czasowe wstrzymanie działalności szpitala
(aktualizacja – 30.07.2020 r.)

Szanowni Państwo,

W związku z poprzednią wiadomością o czasowym zaprzestaniu udzielania świadczeń medycznych w trybie nagłego zagrożenia zdrowotnego, informujemy, iż od dnia dzisiejszego, godz. 9:00 wznawia pracę Oddział Internistyczny oraz Izba Przyjęć w zakresie chorób wewnętrznych.

Jednocześnie przedłużeniu ulega czasowe wyłączenie: Oddziału Ortopedii i Rekonstrukcji Narządu Ruchu, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej i Izby Przyjęć w zakresie świadczeń udzielanych przez wymienione oddziały. Przedłużenie zaprzestania udzielania świadczeń obowiązuje do 03.08.2020r., godz. 9:00 i może ulec zmianie.

Przypominamy, że pozostałe komórki organizacyjne Szpitala, jak Nocna Opieka Medyczna, Poradnie czy Pracownia RTG funkcjonują cały czas bez wymienionych powyżej ograniczeń.


Szanowni Państwo

Prosimy o darowizny finansowe na Szpital św. Józefa Sp. z o.o.

Odnotowujemy stały wzrost liczby osób zakażonych i poddawanych hospitalizacji z powodu COVID-19. Mając to na względzie, przygotowujemy się na ewentualne pogorszenie sytuacji epidemiologicznej i staramy się o pozyskanie środków na zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia, który wykorzystywany będzie do leczenia osób zakażonych ? respiratory, kardiomonitory, środki ochrony indywidualnej, itp.

Nr konta bankowego do wpłaty Darowizn:
PKO BP SA O/TYCHY
39 1020 2528 0000 0102 0111 8009

W związku z uchwaleniem nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej, zamieszczamy poniższą informację dotyczącą nowych preferencji podatkowych związanych z darowiznami na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 takich, jak nasza placówka.

PODATKI DOCHODOWE:
Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 mogą być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na następujących, bardzo korzystnych zasadach:

 • w przypadku darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r. ? odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. ? odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • w przypadku darowizny przekazanej do 30 września 2020 r. ? odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Uwaga! Odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać już przy obliczaniu zaliczek bieżących w 2020 r. (u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy).
Wydatki na ww. cele nie będą podlegały odliczeniu od dochodu, jeżeli wcześniej zostały zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów.

PODATEK VAT:
W przypadku podatku VAT, 0% stawką podatkową objęte są dokonane w okresie pomiędzy
1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r.
darowizny na rzecz podmiotów takich, jak nasza placówka, których przedmiotem są:

 • wyroby medyczne;
 • produkty lecznicze oraz substancje czynne;
 • produkty biobójcze (wyłącznie dezynfekujące);
 • środki ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Stawka 0% VAT może być stosowana wyłącznie pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19. Gotową umowę przekażemy zainteresowanym.

Pomocna i ratująca życie może być każda złotówka. Gorąco Państwu dziękujemy.


KOMUNIKAT

Od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania

WSTRZYMANE ZOSTAJĄ WSZYSTKIE PLANOWANE PRZYJĘCIA ORAZ ZABIEGI OPERACYJNE

w Szpitalu Św. Józefa Sp. z o.o.

Wszyscy pacjenci z kolejki oczekujących zostaną dodatkowo poinformowani telefonicznie.
Pacjentów korzystających z Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, Izby Przyjęć oraz Poradni Specjalistycznych informujemy, aby do Szpitala przybywali pojedynczo, bez osób towarzyszących.
Wyjątek stanowić mogą tylko osoby niezdolne do samodzielnego poruszania się.

Przyjęte zasady mają na celu Państwa dobro, a ze względu na ograniczony dostęp do materiałów ochronnych, także dobro personelu i ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.


ZAKAZ ODWIEDZIN
Od 2 marca 2020 r. do ODWOŁANIA

W związku z okresem wzmożonej zachorowalności na grypę i inne choroby zakaźne,
w trosce o bezpieczeństwo pacjentów przebywających w naszym Szpitalu

WPROWADZA SIĘ CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN

W przypadku konieczności dostarczenia pacjentom niezbędnych przedmiotów i artykułów, należy starannie je zapakować i opisać, oraz:

 • w odniesieniu do Oddziałów, zostawić przed drzwiami wejściowymi do oddziału
 • w przypadku ZOL, zostawić na Portierni

Paczki zostaną przekazane wskazanym osobom.


INFORMACJA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW ZOL ORAZ PETENTÓW CHCĄCYCH ZAŁATWIĆ SPRAWY W SEKRETARIACIE ZOL

Od dnia 12.03.2020r. obowiązuje całkowity zakaz wejścia do budynku ZOL

 1. Jedzenie i środki higieniczne, które mają zostać przekazane pacjentowi MUSZĄ BYĆ zapakowane oraz opisane imieniem i nazwiskiem
 2. Dostarczone rzeczy prosimy o przynoszenie TYLKO raz w tygodniu
 3. Wnioski o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego są dostępne na stronie internetowej Szpitala św. Józefa
 4. Wnioski o przyjęcie do Zakładu ? Opiekuńczo- Leczniczego składamy TYLKO poprzez wysyłkę listem pocztowym na adres:
  Szpital św. Józefa Sp.z.o.o
  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
  ul. Okrzei 27
  43-190 Mikołów
 5. Płatność za pobyt pacjenta w ZOL prosimy uiszczać TYLKO za pomocą przelewu bankowego lub przekazem pocztowym. KASA SZPITALA JEST NIECZYNNA DLA PETENTÓW.
 6. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem ZOL 32/738 79 01

Serdecznie witamy na stronie naszego Szpitala, któremu patronuje Św. Józef. Pragniemy otoczyć pacjentów najlepszą opieką medyczną i pomóc w odzyskaniu upragnionego zdrowia.

Dokładamy wszelkich starań aby Szpital był w pełni przyjazny pacjentom. Możecie w pełni zaufać lekarzom, siostrom pielęgniarkom i pozostałym pracownikom oraz ich poczuciu odpowiedzialności za Wasze indywidualne problemy zdrowotne. Dążymy do tego, aby pobyt w naszym Szpitalu był na miarę Państwa oczekiwań.

Wyposażenie Szpitala Św. Józefa w sprzęt i aparaturę medyczną pozwala na zapewnienie wysokiego standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych, a profesjonalizm i doświadczenie zatrudnionej kadry medycznej na bezpieczeństwo każdego pacjenta. Szpital wdrożył i utrzymuje wysokie standardy potwierdzone we wszystkich zakresach certyfikatem normy ISO 9001:2015 oraz system zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001:2015.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków dla pacjentów leczonych w Szpitalu staramy się, aby czas oczekiwania na wykonanie świadczeń zdrowotnych był ograniczony do minimum.

Ogłoszenia :


Szpital zatrudni Fizjoterapeutę (szczegóły)


Aktualne wytyczne związane z zakażeniami koronawirusem (zobacz więcej)


Wykaz numerów infolinii uruchomionych w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych (zobacz więcej)


Szpital świadczy usługi w ramach kontraktu z:
Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ


Posiadamy certyfikaty potwierdzające świadczenia usług zgodnie z wymogami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015Certyfikat akredytacyjny
LogCertOd 27 maja 2011r. w szpitalu można korzystać z dostępu do internetu.

Informujemy, iż szpital umożliwia Państwu dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych.

 

Strona Szpitala św. Józefa, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies .
Nie zawierają one żadnych danych osobowych – zobacz więcej na ten temat