Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko. Rok 2022

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Szpital św. Józefa w Mikołowie ul. Okrzei 27 prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

Działalność wykonywana jest na podstawie decyzji zezwalającychPaństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia

 Jednostka prowadzi systematyczną ocenę narażenia pracowników metodą dozymetrii indywidualnej oraz metodą dozymetrii środowiskowej, pomiary dozymetryczne środowiska oraz pomiary skuteczności osłon stałych i ruchomych. W ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.) nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu;

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe

Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych i środowiskowych stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ciągu minionego – 2022 roku – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.


Wymiana centrali telefonicznej 25.07.2023 15:00 – 23:00

Dzień dobry,

Informacja na temat wymiany centrali znajduje się: [KLIKNIJ TUTAJ]

Za utrudnienia przepraszamy,

Administracja Szpitala


Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na szkolenie Wypalenie zawodowe pracowników  oraz asertywność i radzenie sobie ze stresem realizowane w ramach projektu Bezpieczne środowisko pracy Szpitala św. Józefa w Mikołowie”  nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-417/22. Prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 18 lipca 2023 do  g. 10.00. Szczegóły w załączeniu

Zapytanie ofertowe do projektu -SZKOLENIA MIĘKKIE


Komunikat

Komunikat

Dodatkowy plik


  Aktualne informacje:

Szpital Św. Józefa

realizuje projekt

„Bezpieczne środowisko pracy Szpitala Św. Józefa w Mikołowie”

Cel projektu: eliminacja zdiagnozowanych zdrowotnych czynników ryzyka w Szpitalu Św. Józefa w Mikołowie u 100 pracowników działu szpitalnego oraz administracyjnego poprzez m.in. działania szkoleniowe ukierunkowane na poszerzanie wiedzy nt. ergonomii stanowisk pracy, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu oraz radzeniu sobie ze stresem, jak również wyposażenie / doposażenie stanowisk pracy w sprzęt poprawiający ergonomię stanowisk pracy.

Okres realizacji: 1.03.2023  – 11.09.2023.

Grupa docelowa:  100 pracowników etatowych działu administracyjnego oraz działu szpitalnego

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formy wsparcia:

Szkolenie ergonomia stanowiska pracy – zasady i profilaktyka 8 edycji po śr. 12-13 os., 8 jl/edycję, 2 spotkania po 4 jl, łącznie 100 osób

Szkolenie wypalenie zawodowe pracowników 3 edycje po śr. 10 os. , 16 jl, 4 jl * 4 dni , łącznie 30 osób

Szkolenie asertywność i radzenie sobie ze stresem 8 edycji po śr. 12-13 os. po 4 jl / edycję * 2 dni, łącznie 100 osób

Doposażenie stanowisk pracy

 

Wartość projektu:  534 023,12 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 453 919,66 zł.

Zakładane rezultaty projektu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 20 osób

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 90 osób

Liczba zakupionych sprzętów 94 sztuki

Liczba zakupionych środków trwałych 1 sztuka

Liczba osób uczestniczących w szkoleniu asertywność i radzenie sobie ze stresem 100 osób

Liczba osób uczestniczących w szkoleniu wypalenie zawodowe pracowników 30 osób

Liczba osób uczestniczących w szkoleniu ergonomia stanowiska pracy – zasady i profilaktyka 100 osób

58C30110-1AED-481A-826C-EDE8334600E2

Rozeznanie rynku z dnia 10.11.2022 r.

Zamawiający:
Szpital św. Józefa Sp. z o. o.

Przedmiot zamówienia:

Prośba o przedstawienie oferty cenowej na zakup usług/ sprzętu IT.

Zakupy będą realizowane na potrzeby podniesienia cyberbezpieczeństwa w jednostkach ochrony zdrowia na podstawie

ZARZĄDZENIA NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców.

Poniżej znajdują się linki do potrzebnych dokumentów:

Komunikaty dot. planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej

Link do pliku pdf: KD.PZDM

Link do pliku edytowalnego:
WNIOSEK O WYDANIE ORYGINAŁU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIERU ORYGINALU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZNACZONEJ DO ZNISZCZENIA


 

Zmiana zarządu i dyrekcji szpitala św.Józefa

9 sierpnia br. Rada Nadzorcza powołała na funkcję Prezesa Zarządu Szpitalnej spółki Siostrę Paulinę Barbarę Łubę przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr św. Karola Boromeusza w Mikołowie. Tym samym przestała pełnić Funkcje Prezesa i Dyrektora Szpitala Pani Iwona Łobejko.

12 sierpnia br. nowa Prezes powołała na stanowisko Dyrektora Szpitala Panią Emilię Nawrocką-Kołodziejczyk ówczesnego Pełnomocnika Dyrektora ds. Operacyjnych Szpitala św. Józefa sp. z. o.o. w Mikołowie. Nowa Dyrektor – pracuje w Szpitalu od lutego 2021 r. pełniąc kolejno funkcję Koordynatora, następnie Pełnomocnika Dyrektora ds. Operacyjnych.

Od ponad 6 lat związana jest ze szpitalnictwem, w tym pełniąc funkcje Kierownika Działu Kontroli Zarządczej i Wewnętrznej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej, a wcześniej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 św Barbary w Sosnowcu. Posiada również 8 letnie doświadczenie samorządowe oraz odpowiednie kwalifikacje m. in. MBA Menagera w Spółkach Skarbu Państwa, Menagera w Ochronie Zdrowia jak i Menagera Zarządzania Ryzykiem a także ukończone studia z zakresu Legislacji lokalnej -tworzenia prawa miejscowego.

Nowa Prezes i Dyrektor Szpitala deklarują pełną otwartość na dialog i współpracę z lokalnymi szpitalami, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Mikołowa, powiatu mikołowskiego i ościennych.Szpital św. Józefa w mediach ❗

1 Procent
 


Szanowni Państwo,
Zachęcamy do przeczytania ciekawego artykułu w Gazecie Mikołowskiej
dotyczącego uruchomienia Pracowni Tomografii Komputerowej na terenie
Szpitala.
👇
http://www.gazetamikolowska.eu/images/arc_pdf/07-2022.pdfMiędzynarodowy Dzień Pielęgniarki

1 Procent
 


Dziś obchodzimy międzynarodowy dzień pielęgniarki.
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i trud wkładany w codzienną pracę. Niech każdy dzień daje satysfakcję, a zarazem motywację do dalszego działania, tak by Państwa praca i umiejętności były w pełni doceniane każdego dnia.
Dziękujemy również za dobroć i życzliwość, która okazujecie Państwo na co dzień.
Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia, wytrwałości i sukcesów zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym.ŚWIADOMI SWOICH PRAW

Naszą serię rozpoczynamy Prawem Pacjenta do ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, z których wynika:
1. Masz prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Masz prawo żądać aby lekarz udzielający świadczeń zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium.
3. Lekarz może odmówić jeżeli uzna, że żądanie jest bezzasadne. Ma on jednak obowiązek odnotować odmowę w Twojej dokumentacji medycznej.
4. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia masz prawo do udzielenia natychmiastowej pomocy.
5. Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z należytą starannością w pomieszczeniach i warunkach sterylnych. Osoby wykonujące zawód
medyczny mają obowiązek udzielić Ci świadczeń zdrowotnych z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.Prawa Pacjenta w języku Ukraińskim

 

 Podziękowania

1 ProcentŚw. Józefie módl się za nami

1 ProcentZgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie

1 ProcentZBIÓRKA DLA UKRAINY 🇺🇦

1 Procent

Szanowni Państwo,
Szpital św. Józefa przyłącza się do zbiórki najpotrzebniejszych artykułów dla Ukrainy. Zebrane paczki Szpital będzie sukcesywnie przekazywał do głównego punktu zbiórki w Mikołowie.
Poniżej znajduje się lista najpotrzebniejszych artykułów.
W tym miejscu zwracamy się z prośbą do pracowników Szpitala jak i mieszkańców o pomoc w zbiórce.
Artykuły pierwszej potrzeby to:
CHEMIA:
• szampon i odżywka do włosów, żel pod prysznic, żel do mycia dla dzieci
• krem dla dzieci i dorosłych
• mydło w kostce i płynie
• papier toaletowy, ręczniki kuchenne
• szczoteczki i pasta do zębów dla dzieci
• maszynki do golenia
• dezodorant
• podpaski
• płyn do naczyń, proszek do prania, płyn do płukania
• płyn do WC
• gąbki
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE:
• woda
• konserwy
• kasze
• płatki śniadaniowe, płatki owsiane,
• słodycze
• cukier, mąka
• słoiczki dla dzieci, musy, dżemy, soczki
• mleko
• herbata, kawa, kakao dla dzieci
INNE:
• nowa bielizna damska, męska, dziecięca
• nowe kapcie damskie, męskie, dziecięce
• buty (mogą być używane ale w bardzo dobrym stanie) dziecięce – przede wszystkim rozmiar powyżej 30, męskie – przede wszystkim rozmiar powyżej 42
Pamiętaj aby artykuły były nowe oraz miały długi okres przydatności do spożycia/użycia.
Dary można przynosić do PORTIERNI SZPITALA (zlokalizowanej przy wejściu głównym od ul. Okrzei)
Koordynator zbiórki: Robert Makoś (tel. 785-398-525, e-mail: robert.makos@szpitalswjozef.pl)Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

1 Procent

W Polsce nawet 1.5 mln osób zmaga się z depresją. W dobie pandemii ta
liczba może być nawet dwukrotnie większa. Wcześnie rozpoznana i dobrze
leczona to klucz do szybkiego powrotu do zdrowia.Depresja jest stanem objawiającym się obniżonym nastrojem, smutkiem,
niską samooceną, negatywnym postrzeganiem świata, brakiem poczucia
sensu, poczuciem winy, brakiem chęci do jakichkolwiek działań,
zaburzeniem snu i apetytu a nawet myślami o śmierci i samobójstwie.
Objawy mogą mieć różne nasilenie. Zmiany nastroju o charakterze
depresyjnym trwającym dłużej niż dwa tygodnie powinny nas skłonić do
kontaktu z lekarzem.
Jest chorobą bardzo postępową i wyniszczającą człowieka od środka. Tak
jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze, może dotknąć każdego, bez
względu na płeć czy wiek. Mimo, że występuje często ludzie nadal wstydzą
się szukać pomocy.

Jak można wspierać bliskich?
• Przede wszystkim bądź wytrwały i nie trać cierpliwości
• nie podważaj zdania lekarza
• nie uszczęśliwiaj na siłę
• nie wykonuj wszystkich aktywności, pozostaw osobie z depresją pole
do aktywności

Depresję można, a nawet powinno się leczyć. Najkorzystniejszą metodą
jest połączenie psychoterapii i farmakoterapii. Bardzo istotna w tej
kwestii jest również edukacja. Ważne by rodzina chorego jak i sam
pacjent wiedział na czym polega ta choroba i czego można się po niej
spodziewać.

W tym trudnym czasie, kiedy nieco bardziej potrzebujemy pomocy i
wsparcia psychologicznego zachęcamy do zapoznania się z serią
internetowych podcastów dostępnych na kanale Akademia NFZ
(https://www.youtube.com/watch?v=JHIPgNNpFcU&list=PLZ2X-9LnwIVGKMYST9rzCs5KqLiPy1q17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Procent

1 ProcentŚwiatowy Dzień Chorego

W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Święto ustanowione przez papieża Jana Pawła II. Z tej okazji wszystkim naszym pacjentom, ale również wszystkim chorym i cierpiącym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia oraz siły i wytrwałości w zmaganiach z chorobą.

DzienChoregoŚwiąteczne życzenia

120-LecieSzanowni Państwo zachęcamy do lektury – piszą o nas nie tylko media
lokalne ale i branżowe ‼️

https://www.rynekzdrowia.pl/Aparatura-i-wyposazenie/Nowoczesna-pracownia-diagnostyki-obrazowej-w-szpitalu-w-Mikolowie,227675,5.html

https://medycynaprywatna.pl/szpital-w-mikolowie-inwestuje-w-pracownie-diagnostyki-obrazowej/

https://dlaszpitali.pl/nowosci-z-branzy/nowoczesna-pracownia-diagnostyki-obrazowej-w-szpitalu-sw-jozefa-w-mikolowie/

https://www.termedia.pl/wartowiedziec/Zbudujemy-nowoczesna-pracownie-diagnostyki-obrazowej,44789.html

https://www.rynekzdrowia.pl/Aparatura-i-wyposazenie/Nowoczesna-pracownia-diagnostyki-obrazowej-w-szpitalu-w-Mikolowie,227675,5.html

https://www.naszagazeta.info/informacje/nowoczesna-pracownia-diagnostyki-obrazowej-w-mikolowskim-szpitalu-sw-jozefa

https://mojmikolow.pl/i,nowoczesna-pracownia-diagnostyki-obrazowej-w-szpitalu-sw-jozefa-w-mikolowie,200274,862977.html?utm_source=www&utm_medium=link&utm_campaign=silesia.info.pl

http://www.gazetamikolowska.eu/index.php/8952-najpierw-umowa-pozniej-tomografNowoczesna pracownia diagnostyki obrazowej w Szpitalu św. Józefa w Mikołowie

22 grudnia w Szpitalu Św. Józefa w Mikołowie rozpoczął się 1 etap prac związanych z uruchomieniem Nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
I etap związany jest z dostarczaniem kontenerowej pracowni tomografii komputerowej wyposażonej w wysokiej klasy tomograf komputerowy 128 warstwowy aparat NeuViz128 marki NeuSoft, który po uruchomieniu nowoczesnej pracowni rentgenodiagnostyki zostanie zainstalowany w Szpitalu, dostawcą aparatury jest Althea Polska Sp. z. o. o. z siedzibą w Mikołowie.
Jest to niezwykle istotne dla szpitala przedsięwzięcie, dzięki któremu już niedługo Szpital będzie mógł zapewnić szybszą i bardziej precyzyjną i specjalistyczną diagnostykę!UWAGA – WYŁĄCZNIE PARKINGU Z UŻYTKOWANIA❗❗

Szanowni Państwo,
W związku z dostawą sprzętu medycznego informujemy, iż w dniu 22 grudnia
(środa) parking zostaje wyłączony z użytkowania.
Za utrudnienia przepraszamy.Nowoczesna pracownia diagnostyki obrazowej w Szpitalu św. Józefa w Mikołowie

8 grudnia br. Szpital Św. Józefa Sp. z o.o. podpisał umowę na mocy, której już niedługo w Szpitalu zostanie zainstalowany jeden z najnowocześniejszych tomografów komputerowych

fabrycznie nowe: RTG PERFORM-X F-400 i RTG śródoperacyjne ramię C Brivo. 64 rzędy/128 warstwowy aparat NeuViz 128 marki NeuSoft zapewnia najwyższą jakość badań przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pacjenta. Wyposażony m. in. w nowoczesne oprogramowanie do analizy guzów i zmian chorobowych, badań serca czy wirtualnej kolonoskopii pozwala na wszechstronne zastosowanie kliniczne. Dostawcą wysokiej klasy sprzętu jest Althea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie.

Specjalistyczna diagnostyka obrazowa pacjentów jest niezwykle istotna i stanowi jeden z priorytetów działalności leczniczej Szpitala Św. Józefa. Sp. z o.o. Umożliwi realizację świadczeń zdrowotnych dla pacjentów w każdym wieku.
Profesjonalne badanie pozwoli na wdrożenie natychmiastowego leczenia i zastosowanie odpowiedniej, skutecznej terapii dla Pacjentów powiatu mikołowskiego i ościennych.

Inwestycja ta jest odpowiedzią na stale rosnące potrzeby wynikające z map potrzeb zdrowotnych, gdzie na terenie powiatu mikołowskiego, na liczbę 100 000 mieszkańców, przypada 286 osób na 1 łóżko, co w konsekwencji przedkłada się na niski poziom diagnostyki w powiecie, stąd pilna potrzeba szybkiej diagnostyki i celowości inwestycji.

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury w Szpitalu św. Józefa Sp. z o. o. w Mikołowie ma na celu również zapobieganie występowania następstw chorób związanych z wiekiem i stopniem niepełnosprawności, uwzględnia działania profilaktyczne, skuteczniejsze wykrywanie oraz leczenie i rehabilitację pacjentów, w tym ze szczególnymi potrzebami, poprzez wsparcie działań związanych ze zwiększeniem poziomu wykrywalności chorób i poziomu bezpieczeństwa pacjentów w fazie diagnozy.

Ponadto w 8 grudnia br. Szpital Św. Józefa podpisał list intencyjny z Althea Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, który zakłada nawiązanie współpracy z uniwersytetami medycznymi na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w celu podniesienia kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny, co wpłynie na pozyskanie nowej kadry medycznej na wciąż niedoszacowany rynek zdrowia. Dzięki tej współpracy możliwe będzie zdobywanie doświadczenia pod okiem wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, gdyż Szpital w swoich strukturach posiada m.in. tytularnych Profesorów Belwederskich: prof. dr hab. n. med. Wojciech Ścierski, a od 1 września prof. dr hab. n. med. Tomasza Bieleckiego, powodując tym samym napływ pacjentów do naszej jednostki i gwarancję wykonania operacji na najwyższym poziomie, ale także fachową opiekę ambulatoryjną.

W momencie zakupu sprzętu, będzie można w naszym Szpitalu wykonać pełną diagnostykę, potrzebną do tego, żeby mógł odbyć się zabieg. Misją Szpitala jest: „Szpital św. Józefa ratuje, leczy i wspiera”, co powoduje, że priorytetem jest niesienie pomocy, nie tylko dla pacjentów z obrębu mikołowskiego ale również uwzględnienie potrzeb w zakresie dostępu do diagnostyki w celu ratowania, leczenia i wsparcia zdrowotnego, zapewnienie komfortu psychicznego i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.Szpital św. Józefa Sp. z o. o. zatrudni pracownika do:
sekcji kadrowo-płacowej na stanowisko: Kadrowa/Kadrowy

Szpital św. Józefa sp. z o. o. to prywatny Szpital stawiający sobie ambitne cele długoterminowe w zakresie kompleksowego rozwoju i podnoszenia świadczeń diagnostyczno-medycznych. Oferujemy pracę w zgranym ambitnym zespole, posiadającym wieloletnie doświadczenie, nastawionym na podejście zadaniowe w oparciu o misję Szpitala.

Szczegóły oferty znajdują się TUTAJSkładamy najserdeczniejsze życzenia w dniu święta patronalnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza
będącego właścicielem Szpitala.
Iwona Łobejko
Prezes Zarządu
Szpitala św. Józefa

120-LecieNie umiera ten, kto trwa w naszych sercach i pamięci

120-LecieDzień Św. Łukasza

120-LecieGratulacje dla prof. Wojciecha Ścierskiego

120-LecieRelacja z Obchodów 120-lecia Szpitala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120-LecieŚwięto Patronalne Służby Zdrowia

SwiętoSzanowni Państwo, w Niedzielę 17 października, o godz. 10.30 zapraszam medyków i kapelanów szpitalnych na Eucharystię sprawowaną w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach w intencji służby zdrowia w święto patronalne ku czci św. Łukasza. Mszy będzie przewodniczył Ks. Biskup Marek Szkudło, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. Po mszy zapraszam pracowników służby zdrowia do wspólnego świętowania przy stole na Wydziale Teologiczym Uniwersytetu Śląskiego.120 lat Szpitala – Gratulacje Gości

Z okazji 120-lecia Szpitala Dyrekcja wraz z Pracownikami otrzymała wiele gratulacji i życzeń. Serdecznie dziękujemy!

120-Lecie

120-Lecie

120-Lecie

120-Lecie120 lat Szpitala – aukcja charytatywna

W 1901 roku Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie, po pięciu latach starań, otworzyło szpital pod nazwą „Dom św. Józefa”. Placówka działa nieprzerwanie do dziś i jest ważnym elementem opieki medycznej dla mieszkańców Mikołowa i sąsiednich miejscowości.

W tym roku mija 120 lat od powstania szpitala. Zachęcamy do zakupu ciekawych prac plastycznych, książek i albumów muzycznych. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na zakup sprzętu medycznego.

Kliknij aby przejść do aukcjiPisze o nas Gość Niedzielny!

Zapraszamy do lektury: Kliknij aby przeczytać

120-Lecie


120-lecie Szpitala

Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się obchodów 120-lecia naszego Szpitala, zachęcamy do zapoznania się z kalendarium, jak Szpital zmieniał się przez te lata.

120-Lecie

W związku z obchodami 120-lecia Szpitala Św. Józefa w Mikołowie serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w poniższych aukcjach. Aukcja ma szczególny charakter – całkowity dochód z licytacji zostanie przekazany na realizację celów statutowych Szpitala. Do nabycia są cenne figury, obrazy, oraz płyty artystów, którzy postanowili podzielić się z nami swoimi dziełami.
Gorąco zapraszamy!
Kliknij aby przejść do aukcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 czerwca – Boże Ciało

Boże Ciało

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 maja – Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

Dzień diagnosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podziękowania

Dzięki zaangażowaniu firmy Wilk Elektronik S.A., producenta marki GOODRAM z Łazisk Górnych, będącego wyrazem solidarnej troski o zdrowie lokalnej społeczności, Szpital św. Józefa w Mikołowie zakupił cztery łóżka specjalistyczne wraz z pełnym wyposażeniem.

Dokonany zakup poprawi bezpieczeństwo i komfort leczenia pacjentów, jak i jakość sprawowania opieki nad nimi. Pozyskanie sprzętu było możliwe dzięki przekazanej przez Wilk Elektronik S.A. darowiźnie pieniężnej w wysokości 50 000 zł.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi i pracownikom firmy Wilk Elektronik S.A. za zrozumienie jak i okazane nam w tym trudnym czasie wsparcie.

GoodRam


Podziękowania

Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność firmie Aerosol Service Sp. z o.o. za darowiznę w postaci 6 000 sztuk aerozoli do dezynfekcji dłoni oraz 6 000 sztuk aerozoli do dezynfekcji powierzchni, których łączna wartość opiewa na kwotę 108 000 zł.

Dziękujemy wszystkim, których zaangażowanie złożyło się na ten piękny gest, w szczególności:
– Panu Damianowi Piotrowskiemu, Prezesowi Aerosol Service Sp. z o.o.
– Panu Adamowi Nestorowiczowi, działaczowi Fundacji Valetudinaria
– Panu Grzegorzowi Nowakowi, Dyrektorowi Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

Otrzymane środki stanowią dla nas cenne wsparcie we wciąż trwającym starciu z trzecią falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Aerosol Service

Raz jeszcze gorąco dziękujemy!


 

Kondolencje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uroczystość liturgiczna Świętego Józefa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Św. JózefaDnia 19 marca obchodzona jest Uroczystość św. Józefa, patrona naszego Szpitala. Dzień dla nas ponadto wyjątkowy, albowiem poprzez decyzję Papieża Franciszka, rok 2021 ogłoszony został – Rokiem św. Józefa.

Z okazji tak uroczystego wydarzenia składamy podziękowania Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie, pacjentom i mieszkańcom za okazane nam serce i zaufanie.

 

 Abp Skworc prosi księży o jałmużnę postną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziękowanie– Zwracam się do całego prezbiterium Kościoła katowickiego i do każdego z prezbiterów osobno – z serdeczną prośbą i zaproszeniem, abyśmy w tym roku – w ramach kapłańskiej jałmużny postnej – złożyli naszą ofiarę na rzecz Szpitala Św. Józefa w Mikołowie – pisze metropolita katowicki. – Wiem z bezpośrednich relacji, że pracujące tam siostry boromeuszki borykają się z poważnymi problemami natury finansowej i gdzie tylko mogą, proszą o pomoc i wsparcie – dodaje.
Czytaj dalej…

 Prośba o wsparcie dla Szpitala

Prośba o wsparcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Serdecznie witamy na stronie naszego Szpitala, któremu patronuje Św. Józef. Pragniemy otoczyć pacjentów najlepszą opieką medyczną i pomóc w odzyskaniu upragnionego zdrowia.

Dokładamy wszelkich starań aby Szpital był w pełni przyjazny pacjentom. Możecie w pełni zaufać lekarzom, siostrom pielęgniarkom i pozostałym pracownikom oraz ich poczuciu odpowiedzialności za Wasze indywidualne problemy zdrowotne. Dążymy do tego, aby pobyt w naszym Szpitalu był na miarę Państwa oczekiwań.

Wyposażenie Szpitala Św. Józefa w sprzęt i aparaturę medyczną pozwala na zapewnienie wysokiego standardu udzielanych świadczeń zdrowotnych, a profesjonalizm i doświadczenie zatrudnionej kadry medycznej na bezpieczeństwo każdego pacjenta. Szpital wdrożył i utrzymuje wysokie standardy potwierdzone we wszystkich zakresach certyfikatem normy ISO 9001:2015 oraz system zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001:2015.

W celu zapewnienia jak najlepszych warunków dla pacjentów leczonych w Szpitalu staramy się, aby czas oczekiwania na wykonanie świadczeń zdrowotnych był ograniczony do minimum.

Ogłoszenia :


Szpital zatrudni: Pielęgniarkę oraz Pielęgniarkę Zabiegową na Oddział Chirurgii (zobacz więcej)


Aktualne wytyczne związane z zakażeniami koronawirusem (zobacz więcej)


Wykaz numerów infolinii uruchomionych w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych (zobacz więcej)


Szpital świadczy usługi w ramach kontraktu z:
Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ


Posiadamy certyfikaty potwierdzające świadczenia usług zgodnie z wymogami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015Certyfikat akredytacyjny
LogCertOd 27 maja 2011r. w szpitalu można korzystać z dostępu do internetu.

Informujemy, iż szpital umożliwia Państwu dokonywanie płatności za pomocą kart płatniczych.

 

Strona Szpitala św. Józefa, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies .
Nie zawierają one żadnych danych osobowych – zobacz więcej na ten temat