Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na szkolenie Wypalenie zawodowe pracowników  oraz asertywność i radzenie sobie ze stresem realizowane w ramach projektu Bezpieczne środowisko pracy Szpitala św. Józefa w Mikołowie”  nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-417/22. Prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 18 lipca 2023 do  g. 10.00. Szczegóły w załączeniu

Zapytanie ofertowe do projektu -SZKOLENIA MIĘKKIE