Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym

Informacja o wpływie działalności wykonywanej z promieniowaniem jonizującym na zdrowie ludzi i środowisko. Rok 2022

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2021 poz. 1941/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Szpital św. Józefa w Mikołowie ul. Okrzei 27 prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

Działalność wykonywana jest na podstawie decyzji zezwalającychPaństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia

 Jednostka prowadzi systematyczną ocenę narażenia pracowników metodą dozymetrii indywidualnej oraz metodą dozymetrii środowiskowej, pomiary dozymetryczne środowiska oraz pomiary skuteczności osłon stałych i ruchomych. W ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.) nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu;

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe

Na podstawie prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych i środowiskowych stwierdza się, że działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ciągu minionego – 2022 roku – nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.