Aktualności

Podnajem lokalu przeznaczonego na sklepik/bufet

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczamy plik ze szczegółowymi warunkami zapytania ofertowego na podnajem lokalu przeznaczonego na działalność w rodzaju sklepik/bufet.
Kliknij aby przeczytać

Data aktualności: 2021-09-07

Projekt Grantowy

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Szpital św. Józefa Sp. z o.o. jest uczestnikiem drugiego naboru projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przekazane środki w kwocie 179 143,74 zł przeznaczone są na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników.Grant Plakat

Data aktualności: 2021-07-13

26 maja – Dzień Matki

Dzień Matki

Data aktualności: 2021-05-26

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Dzień Pielęgniarki

Data aktualności: 2021-05-12

Życzenia

Życzenia

Data aktualności: 2021-04-30

Czasowe wstrzymanie działalności oddziału

Szanowni Państwo, Szpital Św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie, mając na względzie zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej od dnia 23 kwietnia 2021 roku do odwołania wstrzymuje przyjęcia na oddział internistyczny oraz zamyka izbę przyjęć dla świadczeń z zakresu interny.

Data aktualności: 2021-04-23

Czasowe wstrzymanie działalności oddziału

Szanowni Państwo, Szpital Św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie, mając na względzie zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej od dnia 21 kwietnia 2021 roku do odwołania wstrzymuje przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Data aktualności: 2021-04-21

Wznowienie działalności oddziału

Szanowni Państwo, Szpital Św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie informuje, iż od dnia 20 kwietnia 2021 roku wznawia przyjęcia do oddziału chirurgii ogólnej oraz otwiera izbę przyjęć dla świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej.

Data aktualności: 2021-04-20

Podziękowania

Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność firmie Aerosol Service Sp. z o.o. za darowiznę w postaci 6 000 sztuk aerozoli do dezynfekcji dłoni oraz 6 000 sztuk aerozoli do dezynfekcji powierzchni, których łączna wartość opiewa na kwotę
108 000 zł
.

Dziękujemy wszystkim, których zaangażowanie złożyło się na ten piękny gest, w szczególności:
– Panu Damianowi Piotrowskiemu, Prezesowi Aerosol Service Sp. z o.o.
– Panu Adamowi Nestorowiczowi, działaczowi Fundacji Valetudinaria
– Panu Grzegorzowi Nowakowi, Dyrektorowi Szpitala nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

Otrzymane środki stanowią dla nas cenne wsparcie we wciąż trwającym starciu z trzecią falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.


Aerosol Service
Raz jeszcze gorąco dziękujemy!

Data aktualności: 2021-04-15

Czasowe wstrzymanie działalności oddziału

Szanowni Państwo, Szpital Św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie, mając na względzie zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej od dnia 13 kwietnia 2021 roku od godz. 19.30 do odwołania wstrzymuje przyjęcia do oddziału chirurgii ogólnej oraz zamyka izbę przyjęć dla świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej.

Data aktualności: 2021-04-13

Światowy Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Życzenia

Data aktualności: 2021-04-07

Dzień Kobiet

Życzenia

Data aktualności: 2021-03-08

Kampania – Stop Depresji

W związku z Kampanią – Stop Depresji organizowaną w miescie Mikołów poprzez Mikołowską Radę Seniorów, zamieszczamy poniżej linki do całych videobibliotek. Można je wykorzystać w całości albo poszczególne linki osobno. Materiały udostępnił prof. dr hab.n.med. i n. o zdr. Marek Krzystanek, kierownik Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Zaburzenia psychiczne dorosłych: (Kliknij)

Psychiatria dzieci i młodzieży: (Kliknij)

Godność człowieka starszego: (Kliknij)

Mózg bez tajemnic: (Kliknij)

Zaburzenia nastroju u dorosłych: (Kliknij)

Zaburzenia psychiczne u osób starszych: (Kliknij)

Leczenie zaburzeń psychicznych u osób starszych: (Kliknij)

Jak żyć długo i zdrowo: (Kliknij)

Przyjemnego oglądania.

Data aktualności: 2021-02-23

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego

Data aktualności: 2021-02-11

Komunikat o utylizacji danych medycznych

Działając na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019r. Poz.1127, 1128, 1590, 1655, 1696), uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływający okres przechowywania dokumentacji medycznej Szpital św. Józefa w Mikołowie będzie przeprowadzał brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej z roku 2000 (ostatni wpis w historii choroby). Oryginalna dokumentacja medyczna przewidziana do brakowania może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, bądź osobę upoważnioną przez pacjenta. Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej z tego okresu prosimy, aby zgłosiły wniosek o wydanie dokumentacji medycznej w terminie do 11.03.2021 r. w obiekcie Szpitala przy ul. Okrzei 27, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00 w Dziale Statystyki Medycznej (budynek Dyrekcji Szpitala C, I piętro), mailowo: statystyka@szpitalswjozef.pl lub pod numerem telefonu –
32 / 226 59 73.
Odbiór oryginału dokumentacji możliwy jest po osobistym stawiennictwie w Szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości, lub za pisemnym upoważnieniem w przypadku odbioru przez inną osobę albo pocztą za potwierdzeniem odbioru. Rekomendowanym jest skorzystanie z wzoru wniosku o wydanie dokumentacji medycznej, który dostępny jest na stronie: www.szpital.boromeuszki.org.pl w zakładce: Informacje dla pacjentów – Udostępnienie dokumentacji medycznej – Dowód pobrania. (Kliknij)

Dokumentacja będzie udostępniana do 11.03.2021 r.
Po tym terminie zostanie zniszczona.

Data aktualności: 2021-02-16

Odwołanie Dyrektora Szpitala

Szanowni Państwo, Dnia 25.01.2021 r. została odwołana z funkcji dyrektora szpitala p. Małgorzata Dubińska. Zgromadzenie, które jest właścicielem szpitala powołało na stanowisko prezesa i dyrektora „Szpitala św. Józefa” p. Iwonę Łobejko. Dziękujemy p. Małgorzacie Dubińskiej za 5-letnią pracę na stanowisku prezesa i dyrektora, a nowej p. prezes i dyrektor „Szpitala św. Józefa” życzymy światła Ducha Świętego w prowadzeniu Szpitala i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Liczymy na dobrą i owocną współpracę.
Mamy nadzieję, że szpital będzie nadal działał dla dobra lokalnej społeczności starając się o poprawę warunków bytowych i życzliwą atmosferę dla przebywających w szpitalu chorych oraz o stałe podnoszenie jakości diagnostyki i leczenia przez wykorzystanie nowych możliwości, które oferuje dzisiejsza wiedza i technika medyczna.
W codziennej służbie niech towarzyszy, Pani dyrektor i całemu Personelowi, radość z pełnienia misji szpitala, który ratuje, leczy i wspiera. s.M. Paulina Łuba
przełożona generalna
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza w Mikołowie

Data aktualności: 2021-01-25

Wesołych Świąt

Data aktualności: 2020-12-22

Wsparcie – PSE

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło poinformować, iż dzięki wsparciu otrzymanemu od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Szpital św. Józefa Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu zakupu i wdrożenia szpitalnego systemu informacyjnego.
Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020-2021. Darowizna Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. przeznaczona została na zakup niezbędnych licencji oraz architektury bazodanowej dla szpitalnego systemu informacyjnego HIS kliniczny, który zrealizowany zostanie jeszcze w roku bieżącym.PSE

Data aktualności: 2020-11-17


Zaproszenie do składania ofert

Data aktualności: 2020-11-16


Projekt Grantowy

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Szpital św. Józefa Sp. z o.o. jest uczestnikiem projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przekazane środki w kwocie 219 847,71 zł przeznaczone są na realizację zadania polegającego na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz na realizację zadania polegającego na zakupie środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla pracowników.Grant Plakat

Data aktualności: 2020-11-13


Wsparcie – TUW PZU

Szanowni Państwo,
Informujmy, iż dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 5 000 zł, otrzymanemu w ramach zawartej Umowy Prewencyjnej z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych, udało nam się pozyskać środki dezynfekcyjne, fartuchy flizelinowe oraz ochronną odzież operacyjną.
Poczynione zakupy związane są z zapobieganiem oraz zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a tym samym wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo zdrowotne naszych pacjentów. Korzystając z okazji, w imieniu własnym oraz pacjentów, przekazujemy podziękowania dla TUW PZU za okazane nam wsparcie.

Data aktualności: 2020-09-21


Czasowe wstrzymanie działalności szpitala (aktualizacja)

Szanowni Państwo, W związku z poprzednią wiadomością o czasowym zaprzestaniu udzielania świadczeń medycznych w trybie nagłego zagrożenia zdrowotnego, informujemy, iż od dnia dzisiejszego, godz. 9:00 wznawia pracę Oddział Internistyczny oraz Izba Przyjęć w zakresie chorób wewnętrznych. Jednocześnie przedłużeniu ulega czasowe wyłączenie: Oddziału Ortopedii i Rekonstrukcji Narządu Ruchu, Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej i Izby Przyjęć w zakresie świadczeń udzielanych przez wymienione oddziały. Przedłużenie zaprzestania udzielania świadczeń obowiązuje do 03.08.2020r., godz. 9:00 i może ulec zmianie. Przypominamy, że pozostałe komórki organizacyjne Szpitala, jak Nocna Opieka Medyczna, Poradnie czy Pracownia RTG funkcjonują cały czas bez wymienionych powyżej ograniczeń.

Data aktualności: 2020-07-30


Czasowe wstrzymanie działalności szpitala

Szanowni Państwo, W związku z potwierdzonym przypadkiem SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego Szpitala, do dnia 30.07.2020 r. godz. 9:00 zaprzestajemy udzielania świadczeń medycznych w trybie nagłego zagrożenia zdrowotnego w Izbie Przyjęć i na oddziałach szpitalnych. Wraz z rozwojem sytuacji podana data i godzina mogą ulec zmianie, o czym będziemy Państwa informować. Podjęte działania mają na celu troskę o dobro naszych pacjentów i personelu, a także zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Data aktualności: 2020-07-24


Zaproszenie do składania ofert/zapytanie o cenę

W związku ze stanem epidemii (wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ? Dz.U. 2020 poz. 491), uwzględniając art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) oraz planowanymi i przewidywanymi przez Szpital św. Józefa Sp. z o.o. zakupami zapraszamy dostawców sprzętu, wyrobów medycznych, środków ochronnych i dezynfekcyjnych do przesyłania drogą elektroniczną ofert na asortyment, w szczególności:
– ssaki medyczne
– fumigatory
– lampy bakteriobójcze (na statywie, przepływowa, z licznikiem)
– termometry bezdotykowe
– łóżka OIOM
– respiratory
– sprzęt przenośny do obrazowania (RTG, USG)
– myjki dezynfektory
– wyposażenie sal chorych (łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, stojaki na kroplówki, materace przeciwodleżynowe, itp.)
– ubrania operacyjne
– maseczki chirurgiczne
– rękawice jednorazowe
– fartuchy fizelinowe
– środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i sprzętu medycznego

Sprzęt oraz materiały muszą posiadać niezbędne certyfikaty oraz dopuszczenia, sprzęt instrukcję obsługi a środki chemiczne/lecznicze karty charakterystyk.
Oferty cenowe prosimy przesyłać elektronicznie na adres: sekretariat@szpitalswjozef.pl
lub w przypadku sprzętu medycznego: administracja@szpitalswjozef.pl
leków, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych: apteka@szpitalswjozef.pl
Zamieszczenie niniejszego ogłoszenia nie jest tożsame z udzieleniem zamówienia, ani nie oznacza, że Szpital będzie dokonywał zakupów w ramach wszystkich wymienionych pozycji, tak samo jak i zastrzega sobie możliwość do rozszerzenia interesującego go asortymentu. Szpital zastrzega sobie także prawo kontaktu z wybranymi oferentami, do których może skierować dodatkowe zapytanie o cenę, w tym także do dostawców spoza nadesłanej na ogłoszenie puli ofert. Wybór dostawców następował będzie w drodze konkursu i wyboru najkorzystniejszych ofert. Oferty prosimy nadsyłać w trybie ciągłym do odwołania (bez określonego terminu), gdzie będą wykorzystywane na bieżąco w ramach poszczególnych etapów planowanych zakupów. Ponownie ofertę wysłać można w przypadku dezaktualizacji poprzedniej – nie dotyczy indywidualnie skierowanych zapytań o cenę.

Data aktualności: 2020-05-27


Projekt „Śląskie Pomaga”

Data aktualności: 2020-05-27


Komunikat o niszczeniu danych medycznych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019r. Poz.1127, 1128, 1590, 1655, 1696). Uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływający okres przechowywania dokumentacji medycznej Szpital św. Józefa w Mikołowie będzie przeprowadzał brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej z lat 1998-1999.
Oryginalna dokumentacja medyczna przewidziana do brakowania może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, bądź osobę upoważnioną przez pacjenta.
Osoby zainteresowane odbiorem dokumentacji medycznej z tego okresu prosimy, aby złożyły wniosek o wydanie dokumentacji medycznej w terminie do 30.06.2020 r. w obiekcie Szpitala przy ul. Okrzei 27 od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-14.00 w Dziale Statystyki Medycznej (budynek Dyrekcji Szpitala C, I piętro), mailowo:
statystyka@szpitalswjozef.pl lub pod numerem telefonu
32 / 226 59 73. Odbiór oryginału dokumentacji możliwy jest po osobistym wstawiennictwie w Szpitalu, okazaniu dokumentu tożsamości, potwierdzającym tożsamość pacjenta, ewentualnie za pisemnym upoważnieniem pacjenta w przypadku odbioru przez inną osobę. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej dostępny jest na stronie Szpitala, w zakładce: Informacje dla pacjentów – Udostępnienie dokumentacji medycznej ? Dowód pobrania (Kliknij)

Dokumentacja będzie udostępniana do 30.06.2020 r.
Po tym terminie zostanie zniszczona.

Data aktualności: 2020-05-05


Wykaz numerów infolinii w woj. śląskim

Szanowni Państwo,
Udostępniamy wykaz numerów infolinii uruchomionych w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w woj. śląskim.
W poniższym załączniku znajduje się również numer infolinii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, dotyczącej koronawirusa.

Wykaz numerów infolinii uruchomionych w powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych

Dodatkowo informujemy, iż dla Mikołowa jednostką główną jest stacja TYCHY.

Data aktualności: 2020-03-06


Aktualne wytyczne związane z zakażeniami koronawirusem

Szanowni Państwo,
Przekazujemy aktualne wytyczne związane z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli:
– miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną
– byłeś w miejscach narażonych na działanie wirusa i zaobserwowałeś u siebie objawy jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe, to:

1. bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną – dla regionu powiatu mikołowskiego numer telefonu alarmowego to:

512 370 717

2. lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego/obserwacyjno-zakaźnego (nie korzystaj z komunikacji publicznej, taksówek, itp., stosuj maseczkę ochronną, zachowuj bezpieczną odległość od innych obecnych w Izbie Przyjęć).

UWAGA!!! Zgłaszaj się TYLKO do szpitali/oddziałów ZAKAŹNYCH!!! –
dysponują one niezbędną infrastrukturą i potencjałem do hospitalizacji osób zakażonych. Pojawiając się w szpitalach innych niż zakaźne, zwiększasz ryzyko przeniesienia wirusa na inne osoby, w tym te z osłabioną odpornością.

Najbliższe powiatowi mikołowskiemu oddziały zakaźne znajdują się w:

 • MEGREZ Sp. z o.o., ul. Edukacji 102, Tychy – 887 277 805
 • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, ul. Zjednoczenia 10, Chorzów –
  797 18 96 03
 • Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu, ul. Stefana Żeromskiego 7, Bytom (Oddział przy Al. Legionów 49) – 602 13 30 46
 • Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul. Bielska 4, Cieszyn –
  (33) 852 15 69
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. N.M.P. w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, Częstochowa – (34) 367 38 73
 • Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, Racibórz – (32) 755 53 70
 • Szpital Powiatowy w Zawierciu, ul. Miodowa 14, Zawiercie – (32) 674 02 89

Całodobowa infolinia informacyjna NFZ: 800 190 590

Zalecenia (jak unikać zakażenia koronawirusem):
– często myj lub dezynfekuj ręce (wodą z mydłem lub preparatem na bazie alkoholu)
– zachowaj bezpieczną odległość od innych osób, minimum 1 metr, w szczególności od osób kaszlących i z gorączką
– unikaj dotykania oczu, nosa i ust
– jeśli kichasz lub kaszlesz, zasłaniaj usta jednorazową chusteczką, którą natychmiast wyrzuć, lub zgięciem łokcia
– jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
– jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś lub nie miałeś kontaktu z osobami narażonymi, jeśli to możliwe pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, pamiętaj o podstawowych zasadach higieny
– maseczki ochronne stosuj jeśli masz kaszel lub kichasz, podejrzewasz infekcję SARS-CoV-2 lub opiekujesz się osobą z jej podejrzeniem.

Więcej informacji na stronach GIS:
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego Dla Osób Powracających z Północnych Włoch
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 ? ZALECENIA

Data aktualności: 2020-02-26


Rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię „Nursing Now? Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia, a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać. W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii, Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Data aktualności: 2020-02-17


Ostrzeżenie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie GIS opublikowano komunikaty dla podróżujących i powracających z regionu Azji Południowo-Wschodniej. Komunikaty mają związek z zachorowaniami na zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem 2019-nCoV.

W związku z powyższym odradzane są wszelkie wyjazdy w obszary zagrożone, zaś będącym w podróży zalecane jest unikanie miejsc oraz sytuacji sprzyjających zakażeniu.
Osoby powracające, u których wystąpiły objawy: wysoka temperatura ciała (>38 st.C), kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, powinny niezwłocznie skontaktować się z placówkami opieki zdrowotnej (sugerujemy szpitale/ oddziały zakaźne).
Należy ograniczyć do minimum kontakt z innymi osobami i stosować maseczki ochronne.

Więcej szczegółów na stronie GIS
www.gis.gov.pl

Data aktualności: 2020-01-28


Wesołych Świąt

Data aktualności: 2019-12-20


Nieczynna Kasa Szpitala

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 27.12.2019 r. (piątek) Kasa Szpitala będzie nieczynna.
Wszelkie wpłaty w tym dniu można kierować na rachunek bankowy Szpitala:

PKO BP S.A. O/Tychy 32 1020 2528 0000 0202 0111 7795
lub dokonać płatność kartą na Izbie Przyjęć.

Dziękujemy za wyrozumiałość

Data aktualności: 2019-12-18


Mikołowskie Dni Seniora


W dniu 19 września 2019 r. mieliśmy przyjemność wziąć udział w uroczystościach
związanych z Mikołowskimi Dniami Seniora.W Miejskiej Bibliotece Publicznej
zorganizowaliśmy stanowisko, gdzie seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych badań EKG,
pulsoksymetrii oraz konsultacji lekarskiej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w akcji, a organizatorom za zaproszenie naszego Szpitala do udziału w wydarzeniu oraz
za podjęcie ważnej inicjatywy na rzecz zdrowia i aktywizacji mieszkańców.

Data aktualności: 2019-09-20


Nieczynna Kasa Szpitala

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 16.08.2019 r. (piątek) Kasa Szpitala będzie nieczynna.
Wszelkie wpłaty w tym dniu można kierować na rachunek bankowy Szpitala:

PKO BP S.A. O/Tychy 32 1020 2528 0000 0202 0111 7795

Dziękujemy za wyrozumiałość

Data aktualności: 2019-08-13


Zmiana adresów poczty elektronicznej Szpitala

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie adresów poczty elektronicznej Szpitala.
Szczegóły oraz nowe adresy dostępne są w zakładce kontakt i dojazd.
Wszelką korespondencję mailową prosimy kierować na nowe adresy.

Data aktualności: 2019-05-28


Szpital z Akredytacją Ministra Zdrowia

W sierpniu bieżącego roku naszą placówkę odwiedzili przedstawiciele Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – jednostki podległej Ministerstwu Zdrowia.
Celem wizyty była szczegółowa i rygorystyczna ocena poszczególnych aspektów funkcjonowania Szpitala, począwszy od jakości sprawowanej opieki poprzez bezpieczeństwo pacjenta w trakcie zabiegów, prowadzoną farmakoterapię, na infrastrukturze skończywszy. Przeglądowi poddane zostały wszystkie oddziały wraz z komórkami pomocniczymi. W wyniku pozytywnej rekomendacji wizytatorów, Minister Zdrowia zdecydował o udzieleniu nam Akredytacji, przez co Szpital św. Józefa sp. z o.o. dołączył do prestiżowego, wąskiego grona szpitali akredytowanych.

Sama akredytacja jest formą zewnętrznej oceny pracy szpitali, opartą o dobrowolność, prowadzoną przez niezależną instytucję i doświadczonych wizytatorów (odpowiednio przeszkoleni lekarze oraz pielęgniarki), wsparta szeregiem spisanych standardów, do których spełniania zobowiązuje się aplikująca jednostka. Jest powszechną formą zwiększania jakości usług medycznych oraz nadzoru, stosowaną między innymi w krajach Ameryki Płn. czy zachodniej Europy. Wspomniane wcześniej standardy odnoszą się do 15 obszarów działalności, jak Ciągłość opieki, Prawa pacjenta, Ocena stanu pacjenta, Opieka nad pacjentem, Kontrola zakażeń, Zabiegi i znieczulenia, etc. Łącznie ponad 200 ocenianych punktów, gdzie minimalny pułap jaki należy spełnić wynosi aż 75%. W tym celu Szpital podjął szereg działań i zmian aby sprostać stawianym wymaganiom.

Główną ideą przyświecającą Szpitalowi we wdrożeniu standardów i poddaniu się procesowi oceny, jest konsekwentnie realizowane zamierzenie ciągłego doskonalenia, a przede wszystkim zwiększanie bezpieczeństwa pobytu pacjentów w placówce. Pragniemy aby poprzez nasze działania zapewnić mieszkańcom naszego powiatu i okolicznych gmin opiekę zdrowotną na jak najwyższym poziomie. Mamy nadzieję , iż ewolucja, którą przeszliśmy i która nadal trwa na zasadzie ciągłego doskonalenia, zostanie dostrzeżona oraz doceniona przez naszych pacjentów.

Akredytacja udzielona zostaje na okres 3 lat, po których następuje następna kontrola.
Zatem przed nami czas na dalszy rozwój i wdrożenie uwag wizytatorów.
Liczymy na Państwa wsparcie w obranej przez nas drodze.

Data aktualności: 2018-12-20


IV MIKOŁOWSKI DZIEŃ SENIORA

Data aktualności: 2018-10-19


Spotkanie z Burmistrzem Panem Stanisławem Piechulą

Z okazji Dnia Seniora w dniu 23.10.2017r. W Zakładzie Opiekuńczo ? Leczniczym
Szpitala Św. Józefa gościliśmy na zajęciach terapii zajęciowej Burmistrza miasta
Mikołowa Pana Stanisława Piechulę. Pana Burmistrza wraz z podopiecznymi przywitała
Pani Dyrektor Małgorzata Dubińska oraz terapeuta zajęciowy Pani Dorota Dominiczak.
Na spotkaniu była obecna Pani Agata Babisz z Biblioteki Miejskiej Filia Nr4.

Dyskutowaliśmy o potrzebach seniorów i prężnie działającej świetlicy terapeutycznej
oraz o zajęciach odbywających się w ramach terapii.Pan Burmistrz opowiadał o swojej
pracy i o znajomości problemów osób niepełnosprawnych. Spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze, pacjenci byli bardzo zadowoleni.

Data aktualności: 2017-10-23


Uroczyste otwarcia Izby Przyjęć

W dniu 20 kwietnia 2017r. została otwarta świeżo wyremontowana Izba Przyjęć
naszego Szpitala. Izba Przyjęć przeszła prawdziwa metamorfozę, dobudowano
nowe pomieszczenia.

Uroczystego otwarcia Izby Przyjęć dokonała dyrekcja naszej placówki wraz z Przełożoną
Generalną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia im. Karola Boromeusz SM Ezechielą.
Uroczystość celebrował bp Adam Wodarczyk, a przecięcie wstęgi obserwowali liczni
zaproszeni goście wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Narodowego
Funduszu Zdrowia- płatnika naszego Szpitala, władze miasta i powiatu mikołowskiego,
Prezes Stowarzyszenie św. Józefa ?JESTEŚMY, przedstawiciele Fundacji Pracowniczej
PRO-EKO, główny wykonawca robót oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych okolicznych
szpitali, personel placówki oraz wielu innych.

Dyrektor Szpitala podziękowała za wytrwałość, cierpliwość oraz zaangażowanie podczas
wykonywania robót i modernizacji obiektu. Zwróciła także uwagę, że Izba Przyjęć to
ostatni zakończony etap modernizacji, gdyż wraz z wcześniej otwartym Blokiem
Operacyjnym, Centralną Sterylizatornią i Pracownią Endoskopii, pomieszczeniami dla
personelu i pomieszczeniami pomocniczymi oraz podjazdem dla karetek tworzy
integralną część naszego szpitala.

Żywimy głęboką nadzieję, że obiekt ten będzie wiele lat służył wszystkim mieszkańcom
Mikołowa oraz całego powiatu…
Życzymy wszystkim korzystającym pacjentom tutejszego szpitala aby powrót do
zdrowia był jak najszybszy oraz na jak najwyższym poziomie zadowolenia z jakości
usług medycznych.

Data aktualności: 2017-04-24


Wywóz i utylizacja dokumentacji medycznej

W najbliższym okresie na terenie naszego szpitala planowany jest wywóz i utylizacja
dokumentacji medycznej. Dotyczy to historii chorób z lat 1995-1997.
Osoby zainteresowane uzyskaniem duplikatu lub kserokopii w/w dokumentacji
prosimy o kontakt z Działem Statystyki Medycznej do dnia 24.03.2017 r.
Telefon kontaktowy: 32/226-59-73

Kierownik DSM -Dominika Myśliwiec

Data aktualności: 2017-03-21


Biała Niedziela

Data aktualności: 2017-03-15


Zmiana organizacji ruchu w szpitalu

W związku z rozbudową infrastruktury naszej placówki wejście główne do szpitala
od ul. Okrzei zostaje zamknięte. Do czasu odwołania ruch pacjentów i ich rodzin do
oddziałów szpitalnych będzie odbywać się przez szklane wejście do nowego budynku
BO i stamtąd windą na odpowiednie piętro. Tędy będzie tez prowadzić droga
pacjentów zewnętrznych do RTG. Do Izby Przyjęć, tak jak dotychczas – przez wyjście
ewakuacyjne. Zmiana organizacji będzie oznaczona wizualnie na terenie szpitala.

Data aktualności: 2017-02-03


Monitor funkcji życiowych

PZU SA, w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie
powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych sfinansował
w kwocie 5000 zł brutto zakup dla Szpitala monitora funkcji życiowych CMS8000
z funduszu prewencyjnego PZU SA.

Data aktualności: 2016-12-14


Nowy sprzęt dla izby przyjęć

W październiku br nasza Nowa Izba Przyjęć została wyposażona w nowoczesny
sprzęt i aparaturę medyczną. Część sprzętu pozyskaliśmy poprzez wsparcie
finansowe Stowarzyszenia św. Józefa ?JESTEŚMY?z Mikołowa, które na zakup
dwóch monitorów funkcji życiowych, defibrylatora i pompy infuzyjnej przekazało
kwotę 29 500,00 zł. Kolejnym darczyńcą okazała się Fundacja Pracownicza PRO-EKO
z Łazisk Górnych, która zakupiła dla Szpitala macerator za kwotę 18 327,39 zł.
Bardzo dziękujemy za okazaną troskę i wsparcie dla naszej placówki.

Data aktualności: 2016-10-26


Nowa Izba Przyjęć

Z dniem dzisiejszym oddaliśmy do użytku nową izbę przyjęć dla pacjentów naszego
szpitala.
Tym samym zakończyliśmy kolejny etap inwestycji, związanej z rozbudową
naszej placówki. Ostateczne zakończenie prac przewidujemy na wiosnę 2017 roku.

Data aktualności: 2016-10-17


Stowarzyszenie św. Józefa ?JESTEŚMY?

W dniu 10.10.2016 r pensjonariusze naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
otrzymali 3 materace przeciwodleżynowe oraz 2 ciśnieniomierze zegarowe.
Darczyńcą było Stowarzyszenie św. Józefa ?JESTEŚMY?, które nieustannie
wspiera pacjentów całego Szpitala od wielu lat. Dziękujemy za bezinteresowność
i ogromną wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka.

Data aktualności: 2016-10-10


Certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004

Miło nam poinformować, iż dnia 8 sierpnia 2016 r nasz szpital otrzymał certyfikat
z zakresu ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 obejmujący również usługi sterylizacji
oraz diagnostyki medycznej.

Data aktualności: 2016-08-08


Zaproszenie na uroczystą mszę św.

Zapraszamy wszystkich pracowników, pacjentów i ich rodziny na Mszę Świętą w dniu
18.03.2016r. o godz. 13:30 w kaplicy Domu Generalnego Sióstr Boromeuszek
(Szpital II piętro)
Zapraszamy.

x Jan Brol
kapelan szpitalny

Data aktualności: 2016-03-10


Zaproszenie na uroczystą mszę św.

Dyrekcja Szpitala św. Józefa w Mikołowie gorąco zaprasza 11 lutego br., pacjentów,
ich rodziny oraz personel szpitala na Mszę świętą o godzinie 14.oo. Mszę św. będzie
celebrował ks. Wojciech Bartoszek, Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych.
Podczas Mszy św. będzie okazja by przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych. Mszę
św zakończy Błogosławieństwo Lourdzkie. Pragniemy w tym dniu ogarnąć modlitwą
wszystkich pacjentów naszego szpitala.
Zapraszamy.

x Jan Brol
kapelan szpitalny

Data aktualności: 2016-02-11


Uroczyste otwarcie nowego Bloku Operacyjnego

W dniu 26 listopada 2015 r w naszym Szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie nowego
Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni oraz Pracowni Endoskopii. Uroczystość
celebrował bp Adam Wodarczyk. Na ręce Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr
św. Karola Boromeusza M. Ezechieli zostało złożonych wiele listów gratulacyjnych, m.in.
od Księżnej Liechtenstainu, Marie, abp Zygmunt Zimowskiego – przewodniczącego
Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, posła na Sejm RP
Izabela Kloc, burmistrza Mikołowa, przewodniczącego Rady Miejskiej, przedstawiciela
Starostwa Powiatowego, dyrektora Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, Stowarzyszenia
„Jesteśmy’ i wielu innych. Gratulacje i podziękowania za wkład w rozbudowę Szpitala
św. Józefa w Mikołowie otrzymał również Dyrektor Szpitala Władysław Perchaluk oraz
grono pracowników placówki. W czasie otwarcia nowego budynku przełożona
generalna przyznała, że dzisiejsze wydarzenie nie jest zakończeniem całości inwestycji,
a nowym wyzwaniem będzie rozbudowa Izby Przyjęć. Uczestnicy ceremonii mogli
zwiedzić ogólnodostępne pomieszczenia nowej części szpitala.

Data aktualności: 2015-11-26