Aktualności


Wesołych Świąt

Data aktualności: 2019-12-20Nieczynna Kasa Szpitala

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 27.12.2019 r. (piątek) Kasa Szpitala będzie nieczynna.
Wszelkie wpłaty w tym dniu można kierować na rachunek bankowy Szpitala:

PKO BP S.A. O/Tychy 32 1020 2528 0000 0202 0111 7795
lub dokonać płatność kartą na Izbie Przyjęć.

Dziękujemy za wyrozumiałość

Data aktualności: 2019-12-18Mikołowskie Dni Seniora


W dniu 19 września 2019 r. mieliśmy przyjemność wziąć udział w uroczystościach
związanych z Mikołowskimi Dniami Seniora.W Miejskiej Bibliotece Publicznej
zorganizowaliśmy stanowisko, gdzie seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych badań EKG,
pulsoksymetrii oraz konsultacji lekarskiej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w akcji, a organizatorom za zaproszenie naszego Szpitala do udziału w wydarzeniu oraz
za podjęcie ważnej inicjatywy na rzecz zdrowia i aktywizacji mieszkańców.

Data aktualności: 2019-09-20Nieczynna Kasa Szpitala

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dn. 16.08.2019 r. (piątek) Kasa Szpitala będzie nieczynna.
Wszelkie wpłaty w tym dniu można kierować na rachunek bankowy Szpitala:

PKO BP S.A. O/Tychy 32 1020 2528 0000 0202 0111 7795

Dziękujemy za wyrozumiałość

Data aktualności: 2019-08-13Zmiana adresów poczty elektronicznej Szpitala

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianie adresów poczty elektronicznej Szpitala.
Szczegóły oraz nowe adresy dostępne są w zakładce kontakt i dojazd.
Wszelką korespondencję mailową prosimy kierować na nowe adresy.

Data aktualności: 2019-05-28Szpital z Akredytacją Ministra Zdrowia

W sierpniu bieżącego roku naszą placówkę odwiedzili przedstawiciele Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – jednostki podległej Ministerstwu Zdrowia.
Celem wizyty była szczegółowa i rygorystyczna ocena poszczególnych aspektów
funkcjonowania Szpitala, począwszy od jakości sprawowanej opieki poprzez
bezpieczeństwo pacjenta w trakcie zabiegów, prowadzoną farmakoterapię, na
infrastrukturze skończywszy. Przeglądowi poddane zostały wszystkie oddziały wraz
z komórkami pomocniczymi. W wyniku pozytywnej rekomendacji wizytatorów, Minister
Zdrowia zdecydował o udzieleniu nam Akredytacji, przez co Szpital św. Józefa
sp. z o.o. dołączył do prestiżowego, wąskiego grona szpitali akredytowanych.

Sama akredytacja jest formą zewnętrznej oceny pracy szpitali, opartą o dobrowolność
, prowadzoną przez niezależną instytucję i doświadczonych wizytatorów (odpowiednio
przeszkoleni lekarze oraz pielęgniarki), wsparta szeregiem spisanych standardów, do
których spełniania zobowiązuje się aplikująca jednostka. Jest powszechną formą
zwiększania jakości usług medycznych oraz nadzoru, stosowaną między innymi w krajach
Ameryki Płn. czy zachodniej Europy. Wspomniane wcześniej standardy odnoszą się do 15
obszarów działalności, jak Ciągłość opieki, Prawa pacjenta, Ocena stanu pacjenta,
Opieka nad pacjentem, Kontrola zakażeń, Zabiegi i znieczulenia, etc. Łącznie ponad
200 ocenianych punktów, gdzie minimalny pułap jaki należy spełnić wynosi aż 75%.
W tym celu Szpital podjął szereg działań i zmian aby sprostać stawianym wymaganiom.

Główną ideą przyświecającą Szpitalowi we wdrożeniu standardów i poddaniu się
procesowi oceny, jest konsekwentnie realizowane zamierzenie ciągłego doskonalenia
, a przede wszystkim zwiększanie bezpieczeństwa pobytu pacjentów w placówce.
Pragniemy aby poprzez nasze działania zapewnić mieszkańcom naszego powiatu
i okolicznych gmin opiekę zdrowotną na jak najwyższym poziomie. Mamy nadzieję
, iż ewolucja, którą przeszliśmy i która nadal trwa na zasadzie ciągłego doskonalenia
, zostanie dostrzeżona oraz doceniona przez naszych pacjentów.

Akredytacja udzielona zostaje na okres 3 lat, po których następuje następna kontrola.
Zatem przed nami czas na dalszy rozwój i wdrożenie uwag wizytatorów. Liczymy
na Państwa wsparcie w obranej przez nas drodze.

Data aktualności: 2018-12-20IV MIKOŁOWSKI DZIEŃ SENIORA

Data aktualności: 2018-10-19Spotkanie z Burmistrzem Panem Stanisławem Piechulą

Z okazji Dnia Seniora w dniu 23.10.2017r. W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym
Szpitala Św. Józefa gościliśmy na zajęciach terapii zajęciowej Burmistrza miasta
Mikołowa Pana Stanisława Piechulę. Pana Burmistrza wraz z podopiecznymi przywitała
Pani Dyrektor Małgorzata Dubińska oraz terapeuta zajęciowy Pani Dorota Dominiczak.
Na spotkaniu była obecna Pani Agata Babisz z Biblioteki Miejskiej Filia Nr4.

Dyskutowaliśmy o potrzebach seniorów i prężnie działającej świetlicy terapeutycznej
oraz o zajęciach odbywających się w ramach terapii.Pan Burmistrz opowiadał o swojej
pracy i o znajomości problemów osób niepełnosprawnych. Spotkanie przebiegło w miłej
atmosferze, pacjenci byli bardzo zadowoleni.

Data aktualności: 2017-10-23Uroczyste otwarcia Izby Przyjęć

W dniu 20 kwietnia 2017r. została otwarta świeżo wyremontowana Izba Przyjęć
naszego Szpitala. Izba Przyjęć przeszła prawdziwa metamorfozę, dobudowano
nowe pomieszczenia.

Uroczystego otwarcia Izby Przyjęć dokonała dyrekcja naszej placówki wraz z Przełożoną
Generalną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia im. Karola Boromeusz SM Ezechielą.
Uroczystość celebrował bp Adam Wodarczyk, a przecięcie wstęgi obserwowali liczni
zaproszeni goście wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele Narodowego
Funduszu Zdrowia- płatnika naszego Szpitala, władze miasta i powiatu mikołowskiego,
Prezes Stowarzyszenie św. Józefa „JESTEŚMY, przedstawiciele Fundacji Pracowniczej
PRO-EKO, główny wykonawca robót oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych okolicznych
szpitali, personel placówki oraz wielu innych.

Dyrektor Szpitala podziękowała za wytrwałość, cierpliwość oraz zaangażowanie podczas
wykonywania robót i modernizacji obiektu. Zwróciła także uwagę, że Izba Przyjęć to
ostatni zakończony etap modernizacji, gdyż wraz z wcześniej otwartym Blokiem
Operacyjnym, Centralną Sterylizatornią i Pracownią Endoskopii, pomieszczeniami dla
personelu i pomieszczeniami pomocniczymi oraz podjazdem dla karetek tworzy
integralną część naszego szpitala.

Żywimy głęboką nadzieję, że obiekt ten będzie wiele lat służył wszystkim mieszkańcom
Mikołowa oraz całego powiatu…
Życzymy wszystkim korzystającym pacjentom tutejszego szpitala aby powrót do
zdrowia był jak najszybszy oraz na jak najwyższym poziomie zadowolenia z jakości
usług medycznych.

Data aktualności: 2017-04-24Wywóz i utylizacja dokumentacji medycznej

W najbliższym okresie na terenie naszego szpitala planowany jest wywóz i utylizacja
dokumentacji medycznej. Dotyczy to historii chorób z lat 1995-1997.
Osoby zainteresowane uzyskaniem duplikatu lub kserokopii w/w dokumentacji
prosimy o kontakt z Działem Statystyki Medycznej do dnia 24.03.2017 r.
Telefon kontaktowy: 32/226-59-73

Kierownik DSM -Dominika Myśliwiec

Data aktualności: 2017-03-21


Biała Niedziela

Data aktualności: 2017-03-15


Zmiana organizacji ruchu w szpitalu

W związku z rozbudową infrastruktury naszej placówki wejście główne do szpitala
od ul. Okrzei zostaje zamknięte. Do czasu odwołania ruch pacjentów i ich rodzin do
oddziałów szpitalnych będzie odbywać się przez szklane wejście do nowego budynku
BO i stamtąd windą na odpowiednie piętro. Tędy będzie tez prowadzić droga
pacjentów zewnętrznych do RTG. Do Izby Przyjęć, tak jak dotychczas – przez wyjście
ewakuacyjne. Zmiana organizacji będzie oznaczona wizualnie na terenie szpitala.

Data aktualności: 2017-02-03


Monitor funkcji życiowych

PZU SA, w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie
powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych sfinansował
w kwocie 5000 zł brutto zakup dla Szpitala monitora funkcji życiowych CMS8000
z funduszu prewencyjnego PZU SA.

Data aktualności: 2016-12-14


Nowy sprzęt dla izby przyjęć

W październiku br nasza Nowa Izba Przyjęć została wyposażona w nowoczesny
sprzęt i aparaturę medyczną. Część sprzętu pozyskaliśmy poprzez wsparcie
finansowe Stowarzyszenia św. Józefa “JESTEŚMY”z Mikołowa, które na zakup
dwóch monitorów funkcji życiowych, defibrylatora i pompy infuzyjnej przekazało
kwotę 29 500,00 zł. Kolejnym darczyńcą okazała się Fundacja Pracownicza PRO-EKO
z Łazisk Górnych, która zakupiła dla Szpitala macerator za kwotę 18 327,39 zł.
Bardzo dziękujemy za okazaną troskę i wsparcie dla naszej placówki.

Data aktualności: 2016-10-26


Nowa Izba Przyjęć

Z dniem dzisiejszym oddaliśmy do użytku nową izbę przyjęć dla pacjentów naszego
szpitala.
Tym samym zakończyliśmy kolejny etap inwestycji, związanej z rozbudową
naszej placówki. Ostateczne zakończenie prac przewidujemy na wiosnę 2017 roku.

Data aktualności: 2016-10-17


Stowarzyszenie św. Józefa “JESTEŚMY”

W dniu 10.10.2016 r pensjonariusze naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
otrzymali 3 materace przeciwodleżynowe oraz 2 ciśnieniomierze zegarowe.
Darczyńcą było Stowarzyszenie św. Józefa “JESTEŚMY”, które nieustannie
wspiera pacjentów całego Szpitala od wielu lat. Dziękujemy za bezinteresowność
i ogromną wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka.

Data aktualności: 2016-10-10


Certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004

Miło nam poinformować, iż dnia 8 sierpnia 2016 r nasz szpital otrzymał certyfikat
z zakresu ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 obejmujący również usługi sterylizacji
oraz diagnostyki medycznej.

Data aktualności: 2016-08-08


Zaproszenie na uroczystą mszę św.

Zapraszamy wszystkich pracowników, pacjentów i ich rodziny na Mszę Świętą w dniu
18.03.2016r. o godz. 13:30 w kaplicy Domu Generalnego Sióstr Boromeuszek
(Szpital II piętro)
Zapraszamy.

x Jan Brol
kapelan szpitalny

Data aktualności: 2016-03-10


Zaproszenie na uroczystą mszę św.

Dyrekcja Szpitala św. Józefa w Mikołowie gorąco zaprasza 11 lutego br., pacjentów,
ich rodziny oraz personel szpitala na Mszę świętą o godzinie 14.oo. Mszę św. będzie
celebrował ks. Wojciech Bartoszek, Krajowy Duszpasterz Apostolstwa Chorych.
Podczas Mszy św. będzie okazja by przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych. Mszę
św zakończy Błogosławieństwo Lourdzkie. Pragniemy w tym dniu ogarnąć modlitwą
wszystkich pacjentów naszego szpitala.
Zapraszamy.

x Jan Brol
kapelan szpitalny

Data aktualności: 2016-02-11


Uroczyste otwarcie nowego Bloku Operacyjnego

W dniu 26 listopada 2015 r w naszym Szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie nowego
Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni oraz Pracowni Endoskopii. Uroczystość
celebrował bp Adam Wodarczyk. Na ręce Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr
św. Karola Boromeusza M. Ezechieli zostało złożonych wiele listów gratulacyjnych, m.in.
od Księżnej Liechtenstainu, Marie, abp Zygmunt Zimowskiego – przewodniczącego
Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych, posła na Sejm RP
Izabela Kloc, burmistrza Mikołowa, przewodniczącego Rady Miejskiej, przedstawiciela
Starostwa Powiatowego, dyrektora Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, Stowarzyszenia
„Jesteśmy’ i wielu innych. Gratulacje i podziękowania za wkład w rozbudowę Szpitala
św. Józefa w Mikołowie otrzymał również Dyrektor Szpitala Władysław Perchaluk oraz
grono pracowników placówki. W czasie otwarcia nowego budynku przełożona
generalna przyznała, że dzisiejsze wydarzenie nie jest zakończeniem całości inwestycji,
a nowym wyzwaniem będzie rozbudowa Izby Przyjęć. Uczestnicy ceremonii mogli
zwiedzić ogólnodostępne pomieszczenia nowej części szpitala.

Data aktualności: 2015-11-26