Darczyńcy

Informujemy, że Szpital św. Józefa Sp. z o.o. w 2021 roku otrzymał darowizny przekraczające łączną kwotę 326 000,00 zł od następujących darczyńców:

 • Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w
  Mikołowie
  – darowizna pieniężna na działalność statutową w kwocie 240 000,00 zł
 • Wilk Elektronik – darowizna pieniężna na sprzęt medyczny w kwocie 50 000,00 zł
 • Mikołowski Bank Spółdzielczy – darowizna pieniężna na działalność statutową w kwocie
  5 000,00 zł
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w Katowicach
  darowizna pieniężna na zakup łóżka specjalistycznego w kwocie
  5 000,00 zł
 • Auchan Polska Sp. z o.o.darowizna pieniężna na działalność statutową w kwocie 2
  000,00 zł
 • Rzymsko-Katolicka Parafia Opatrzności Bożej Katowicedarowizna pieniężna na
  działalność statutową w kwocie
  400,00 zł
 • Prywatni darczyńcydarowizny pieniężne na działalność statutową w kwocie 23 977,03
 • Aerosol Service Sp. z o.o. – darowizna rzeczowa w postaci środków dezynfekcyjnych o
  wartości
  108 000,00 zł
 • De Medik Sp. z o.o.darowizna rzeczowa w postaci środków ochrony indywidualnej o
  wartości
  2 706,00 zł
 • Konkret Sp. z o.o. Sp. komandytowadarowizna rzeczowa w postaci maseczek i
  pulsoksymetrów o wartości
  6 334,81 zł

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie, które stanowi dla nas nieocenioną pomoc.

 


Informujemy, że Szpital św. Józefa Sp. z o.o. w 2020 roku otrzymał darowizny w kwocie jednorazowej przekraczającej 15.000,00 zł oraz sumie wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekraczających kwotę 35.000,00 zł od następujących darczyńców:

 • Archidiecezja Katowicka w Katowicach – darowizna pieniężna na działalność statutową w kwocie 150.000,00 zł
 • Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Mikołowie – darowizna pieniężna na informatyzację szpitala oraz na rzecz walki z COVID w łącznej kwocie 54.490,70 zł
 • Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie – darowizna pieniężna na działalność statutową w łącznej kwocie 35.000,00 zł
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA w Konstancinie-Jeziorna – darowizna pieniężna na informatyzację szpitala w kwocie 200.000,00 zł
 • Stowarzyszenie Św. Józefa „JESTEŚMY” w Mikołowie – darowizna pieniężna na zakup sprzętu medycznego na kwotę 50.000,00 zł
 • Wilk Elektronik S.A. w Łaziskach Górnych – darowizna pieniężna na rzecz walki z COVID na zakup sprzętu medycznego na kwotę 50.000,00 zł
 • Caritas Polska – darowizna rzeczowa w postaci łóżek specjalistycznych o wartości 46.102,80 zł
 • Caritas Polska – darowizna rzeczowa w postaci środków ochrony indywidualnej o wartości 27.138,00zł
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – darowizna rzeczowa w postaci kardiomonitora o wartości 21.728,15 zł

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie, które stanowi dla nas nieocenioną pomoc.

 


Informujemy, że Szpital św. Józefa Sp. z o.o. w 2019 roku otrzymał darowizny w kwocie jednorazowej przekraczającej 15.000,00 zł oraz sumie wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekraczających kwotę 35.000,00 zł od następujących darczyńców:

  • Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Mikołowie – darowizna pieniężna na działalność statutową w kwocie 163.700,00 zł

 

 • Stowarzyszenie Św. Józefa ?JESTEŚMY? w Mikołowie – darowizna pieniężna na zakup sprzętu medycznego na kwotę 55.800,00 zł

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie, które stanowi dla nas nieocenioną pomoc.

 


Informujemy, że Szpital św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie w 2018 roku otrzymał darowiznę w kwocie jednorazowej przekraczającej 15.000,00 zł oraz sumie wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekraczających kwotę 35.000,00 zł od n/w darczyńców:

 • Stowarzyszenie św. Józefa „JESTEŚMY” w Mikołowie:
  darowizna pieniężna na zakup sprzętu medycznego na kwotę 38.858,40 zł
 • Biofarm Sp. z o.o. w Poznaniu
  darowizna lekarstw na kwotę 19.805,47 zł

Za otrzymaną pomoc serdecznie dziękujemy.

 


Szpital św. Józefa Sp. z o.o. składa serdeczne podziękowania instytucjom, firmom
i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy okazali pomoc naszej placówce w formie
finansowej, rzeczowej bądź niematerialnej:

 

 

 

 

 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju
 • Starostwo Powiatowe w Mikołowie
 • Urząd Miasta w Mikołowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie Państwowa Straż Pożarna w Mikołowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołowie
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Oddział Regionalny w Katowicach
 • FPM S.A. w Mikołowie
 • I Liceum im. Karola Miarki w Mikołowie
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego w Mikołowie
 • Agencja Reklamy i Promocji ?Studio Art.? Sp. z o.o. w Katowicach
 • Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie
 • Kabe Sp. z o.o. w Mikołowie
 • KOT-BUD w Tychach
 • Motel A&P Kompleks
 • Zakład Tapicerski Marian Zalewski w Mikołowie
 • Biuro Plus w Katowicach
 • ARC Music w Zabrzu
 • AUCHAN w Mikołowie
 • HAND-PROD w Warszawie
 • ZRB Tadeusz Szromek w Orzeszu
 • Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Fundacja TAURON i TAURON Ciepło Katowice
 • Towarzystwo Finansowe SILESIA
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
 • Elektrociepłownia Będzin