Darczyńcy

Informujemy, że Szpital św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie w 2018 roku otrzymał darowiznę w kwocie jednorazowej przekraczającej 15.000,00 zł oraz sumie wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekraczających kwotę 35.000,00 zł od n/w darczyńców:

  Stowarzyszenie św. Józefa „JESTEŚMY” w Mikołowie:

 • darowizna pieniężna na zakup sprzętu medycznego na kwotę 38.858,40 zł
  Biofarm Sp. z o.o. w Poznaniu

 • darowizna lekarstw na kwotę 19.805,47

Za otrzymaną pomoc serdecznie dziękujemy.
Szpital św. Józefa Sp. z o.o. składa serdeczne podziękowania instytucjom, firmom
i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy okazali pomoc naszej placówce w formie
finansowej, rzeczowej bądź niematerialnej:

 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju
 • Starostwo Powiatowe w Mikołowie
 • Urząd Miasta w Mikołowie
 • Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie Państwowa Straż Pożarna w Mikołowie
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołowie
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. Oddział Regionalny w Katowicach
 • FPM S.A. w Mikołowie
 • I Liceum im. Karola Miarki w Mikołowie
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego w Mikołowie
 • Agencja Reklamy i Promocji „Studio Art.” Sp. z o.o. w Katowicach
 • Zakład Usług Komunalnych w Mikołowie
 • Kabe Sp. z o.o. w Mikołowie
 • KOT-BUD w Tychach
 • Motel A&P Kompleks
 • Zakład Tapicerski Marian Zalewski w Mikołowie
 • Biuro Plus w Katowicach
 • ARC Music w Zabrzu
 • AUCHAN w Mikołowie
 • HAND-PROD w Warszawie
 • ZRB Tadeusz Szromek w Orzeszu
 • Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Fundacja TAURON i TAURON Ciepło Katowice
 • Towarzystwo Finansowe SILESIA
 • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
 • Elektrociepłownia Będzin