Kontakt i dojazd


Szpital św. Józefa Sp. z o.o.
ul. S. Okrzei 27
43-190 Mikołów

NIP: 635-15-72-989
REGON: 273717982

Nr konta bankowego:
PKO BP SA O/TYCHY 32 1020 2528 0000 0202 0111 7795

Nr konta bankowego do wpłaty Darowizn:
PKO BP SA O/TYCHY 39 1020 2528 0000 0102 0111 8009

Dane kontaktowe:

 Centrala tel. 32 226 59 77/80
 Fax: 32 226 59 75
 e-mail: sekretariat@szpitalswjozef.pl