Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia dla dorosłych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane są w Szpitalu św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie przy ul. Okrzei 27. Telefon: 32 322 40 63
Telefon dodatkowy: 32 226 59 77-80, wewn. 218
Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 08:00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne całodobowo. Świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej obejmują następujące czynności:

  • porada lekarska ambulatoryjna,
  • porada lekarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta,
  • porada lekarska udzielana telefonicznie,
  • wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Dzieci przyjmowane są przez Centrum Zdrowia w Mikołowie, ul. Waryńskiego 2.