O nas

Szpital św. Józefa Sp. z o.o. położony jest w centrum Mikołowa w woj. śląskim. Posiada ponad stuletnią historię – założony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie przetrwał zawirowania historyczne (upaństwowienie po II
wojnie światowej) i w 1998r. wrócił do prawowitego właściciela.

Obecnie dyrekcję Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o.stanowią:
  • mgr Małgorzata Dubińska – Dyrektor, Prezes Zarządu Szpitala
  • lek. Piotr Rybacki – zastępca dyrektora ds. medycznych
  • mgr Elżbieta Należyta-Kozak – Przełożona Pielęgniarek
  • mgr Dominik Uchnast – Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Szpital świadczy całodobową opiekę na pacjentami w ramach oddziałów:
  • Chirurgii ogólnej (realizujący również procedury krótkoterminowe);
  • Chirurgii urazowo – ortopedycznej z pododdziałem chirurgii kręgosłupa (realizujący również procedury krótkoterminowe);
  • Internistycznego;
  • Laryngologicznego (realizujący procedury krótkoterminowe).

Szpital dysponuje Blokiem Operacyjnym wraz z Działem Anestezjologii i nadzoru pooperacyjnego.
Przy szpitalu funkcjonują Poradnie lecznictwa otwartego: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedyczna, geriatryczna i nefrologiczna.

Pracę szpitala wspomagają pracownie diagnostyczne: laboratorium, pracownia endoskopii, pracownia RTG, Dział fizjoterapii oraz Centralna Sterylizatornia.

W placówce funkcjonuje również nowoczesny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczący usługi z zakresu opieki długoterminowej.

Rodzaj działalnosci leczniczej i zakres udzielanych świadczeń oraz miejsce ich udzielania

Czytaj dalej >>