Oddział Internistyczny

Oddział Internistyczny zlokalizowany jest na III piętrze głównegobudynku Szpitala św. Józefa. Oddział dysponuje 37 łóżkami rozmieszczonymi w salach 2, 3 i 4 osobowych.
Ze względu na posiadane zaplecze diagnostyczne Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu krążenia, przewodu pokarmowego oraz nerek i dróg moczowych. Oddział dysponuje pracownią USG, pracownią EKG (z zestawem do badań wysiłkowych, monitorowania
24-godzinnego EKG i ciśnienia tętniczego) oraz pracownią endoskopową. Wykonujemy pełny zakres badań endoskopowych przewodu pokarmowego. Przy oddziale
uruchomionia jest poradnia chorób nerek.
Podstawą działania Oddziału Internistycznego jest wyspecjalizowany, doświadczony personel lekarski i pielęgniarski. Wśród lekarzy jest 1 nefrolog, 5 specjalistów II stopnia chorób wewnętrznych oraz 1 w trakcie specjalizacji. W Oddziale zatrudnionych jest 11 pielęgniarek i dietetyczka. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą specjalizację lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych. Kierownik: lek. Piotr Rybacki specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
tel 32/226 59 77-80 wew 232
Pokój lekarzy: tel (32)226-59 wew. 233 Pielęgniarka oddziałowa: Teresa Stachura (32)226-59-77/80 tel. wew. 234