Oddział Internistyczny

Oddział Internistyczny zlokalizowany jest na III piętrze głównego budynku Szpitala św. Józefa. Oddział dysponuje 25 łóżkami rozmieszczonymi w salach 2, 3 i 4 osobowych.
Ze względu na posiadane zaplecze diagnostyczne Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń układu krążenia, przewodu pokarmowego oraz nerek i dróg moczowych. Oddział dysponuje pracownią USG, pracownią EKG (z zestawem do badań wysiłkowych, monitorowania
24-godzinnego EKG i ciśnienia tętniczego) oraz pracownią endoskopową. Wykonujemy pełny zakres badań endoskopowych przewodu pokarmowego. Przy oddziale
uruchomionia jest poradnia chorób nerek.


Podstawą działania Oddziału Internistycznego jest wyspecjalizowany, doświadczony personel lekarski i pielęgniarski. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia umożliwiającą specjalizację lekarzy w zakresie chorób wewnętrznych.

Kierownik: lek. Andrzej Wittek specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
tel. 32/226 59 77-80 wew. 232

Pokój lekarzy: tel. (32)226-59 wew. 233

Pielęgniarka oddziałowa: Teresa Stachura (32)226-59-77/80 tel. wew. 234

Sekretariat oddziału internistycznego: 226 59 77-80 wew.233